Pages

Wednesday, June 16, 2010

உன் காதல்

வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதி
தான் காதல் என்றார்கள்.
நீ என்னைக் காதலிக்க
ஆரம்பித்த பின் தான் தெரிந்து கொண்டேன்..
உன் காதலில் ஒரு பகுதி கூட
வாழ்க்கை அடங்காது என்று..

1 comments:

Post a Comment